WordPress/WooCommerce er veldig fleksibelt. Det har sin pris ved at systemet kan bli stort og tungt å dra rundt. Man skyter seg litt i foten hvis man installerer alt av plugins man kommer over. Det gjelder å begrense seg. Som for alle problemer som måtte dukke opp så finnes det sannsynligvis en løsning når man bruker WordPress/WooCommerce.

Ytelsen løses ved å installere gode cache-plugins som fjerner lastet fra web-servere ved å mellomlagre sider andre har sett på tidligere. Det er også mulig å spre nettstedet på flere webservere og dessuten kjøre databasen på flere maskiner. Man kan egentlig skalere opp systemet til å bli så stort som man bare vil, men likevel er dette noe man må ta seg av og man trenger en kompetent person på saken. Det koster litt.

Vi har hatt kunder som har kjørt reklamespotter på TV og det har gått helt fint. Det er veldig krevende situasjon for etter en tv-spot opplever man at alle kommer samtidig. Det er stor belastning på systemet og man må ha kraftig nok system til at det ikke oppstår flaskehalser.

Andre spørsmål og svar i samme kategori:

Hva er forskjellen på WordPress og WooCommerce?

WordPress ligger i bunn og WooCommerce ligger på toppen av WordPress. WordPress tar seg av registrering av brukere, innlogging, gir nødvendige elementer som sider, bilder og mediabibliotek. Den har teksteditor og tar seg av revisjoner og håndterer plugins og oppdateringer.

WooCommerce håndterer produkter, produktgrupper, priser, presentasjon av produkter, beregning av frakt, beregning av mva satser og lagerbeholdning. I tillegg har WooCommerce egne plugins som kan være beregning av fraktpriser med Posten/Bring/DHL etc, forskjellige betalingsløsninger, avanserte produkter. Fysiske varer er opplagte, men også  virtuelle produkter som nedlasting av .PDFer eller salg av tjenester, sammensatte produkter der man passer på å ikke selge komplette pakker uten at man har alle komponentene på lager, eller passer på at delkomponentene er kompatible med hverandre.
mer

Hvorfor er WooCommerce et bra valg?

WooCommerce er bygget på verdens mest utbredte platform for utvikling av websider. Det er veldig rikt på funksjoner og i bunn ligger en grundig testet platform. WooCommerce er gratis, men det finnesmange tillegsmoduler som finnes i forskjellige utgaver. Man må regne med å betale litt dersom man har sære/avanserte behov.
mer