Start med å klikke på 1. Behandlingsansvarlig
 1. Behandlingsansvarlig
 2. Personopplysninger som lagres
 3. Formål med behandlingen
 4. Grunnlaget for behandlingen
 5. Innhenting av personopplysninger
 6. Utlevering av opplysninger til tredjeparter
 7. Sletting av personopplysninger
 8. Rettigheter for den registrerte
 9. Personvernombud
 10. Informasjonssikkerhet
 11. Kontaktinformasjon
Personvernforordningen, på engelsk General Data Protection Regulation, forkortet GDPR, er en forordning som skal styrke og harmonisere personvernet ved behandling av sensitive personopplysninger i Den europeiske union (EU). Loven pålegger nettsteder å opplyse om hvilke opplysninger som samles og hva de brukes til. 

GDRP veileder

GDPR veileder, GDPR wizard, GDRP mal, GDPR generator; kjært barn har mange navn. Denne siden hjelper deg å lage en personvernerklæring som du kan lime inn på ditt nettsted. Den nye loven stiller krav til lagring av personopplysninger samt at du opplyser om hvordan opplysningene blir samlet inn. Bedriften skal også ha personvernombud som dine kunder kan henvende seg til for å få innsynn i opplysningene eller be om å bli slettet.

Personvern

Personvern er ivaretakelse av personlig integritet og ivaretakelse av enkeltindividers mulighet for privatliv, selvbestemmelse (autono­mi) og selvutfoldelse.

Personopplysningsvern

Personopplysningsvern er den delen av personvernet som dreier seg om regler og stan­darder for behandling av personopplysninger.

Informasjonssikkerhet

Personvernregelverket krever at personopplysninger skal beskyttes tilfredsstillende mot uberettiget innsyn og endringer. Samtidig skal opplysningene være tilgjengelige for de som trenger opplysningene, når de har behov for dem.

Begynn på venstre side og klikk deg gjennom punktene i avtalen. Etterhvert vil du se personvernerklæringen tar form. Når du er fornøyd så kan du klikke på fanen SEND MAIL og sende erklæringen til deg selv.

Kilder

 1. Wikipedia: GDPR, Personvernforordningen
 2. Wikipedia: Personvern
 3. Datatilsynet:Virksomhetenes plikter

Vi setter pris på kommentarer, synspunkter eller forslag til forbedringer.

Profesionelle hjemmesider
nettbutikk woocommerce

NETTBUTIKK